Pilates Na Spravama

Kako bi razumeli donekle čudnovati izgled pilates sprava, moramo se vratiti u prošlost, u vreme kada je Jozef Pilates tokom Prvog svetskog rata bio interniran. Pošto je bio bolešljivo dete, a živeo je u porodici u kojoj je bavljenje sportom činilo sastavni deo života, od malena je shvatio da je fizička vežba izuzetno važna na putu ka ozdravljenju i zdravlju uopšte. Tokom svog zarobljeništva (bio je Nemac, a rat ga je zatekao u Engleskoj), nastavio je da vežba. Ubrzo su mu se priključili mnogi koje je zadesila ista sudbina. U naletu španske groznice, primećeno je da su oni koji su vežbali manje obolevali ,a ako bi i oboleli, lakše su se oporavljali. Iako zarobljenik, zbog delotvornosti svojih vežbi, pozvan je da radi u stacionaru i pomaže bolesnima da se oporave. Kako bi pomogao što većem broju ljudi, jer nije mogao da vežba sa svim pacijentima istovremeno, Jozef Pilates je smislio da na bolnički krevet zakači opruge i razna pomagala kako bi bolesnici mogli sami da vežbaju . Iz toga je nastala prva pilates sprava nazvana cadillac. Proučavajući ljudsko telo i pokret, osmišljavao je sve više i više sprava konstruisanih od drveta, metala, cevi, opruga, kanapa, dizajniranih da vežbaju celo telo. Tada je to bilo vrlo smelo i inovativno, ali danas znamo da je Jozef Pilates bio ispred svog vremena jer je posmatrao telo holistički, kao celinu. Tako su nastale sprave kao što su reformer, danas najpopularnija i najpoznatija pilates sprava, već pomenuti cadillac, ladder barrel (burence), combo chair (stolica) i spine corrector.

Vežbanje na njima daje potpuno novu dimenziju pilates vežbama, ispravljaju se posturalni disbalansi, aktiviraju se mišići celog tela, a uz stručnog i obučenog instruktora, gradi se snažno, gipko, vretenasto, elastično i zdravo telo.

U Active studiju možete vežbati na reformerima, cadillac-u i na combo stolicama.